A környezetvédelmi politika új kihívásai és felfedezései, a környezetbarát megoldások iránti igény, a szemétlerakókban elhelyezett és a háztartási hulladék égetésében jelentkező szűk keresztmetszetek, valamint a háztartási hulladékhoz hasonló kereskedelmi hulladék keletkezése a hatalmas mennyiségű hulladék érezhető csökkentésére sarkall minket.

Az „újrahasznosítás” problémájának megoldása során az SSI SCHÄFER számára fontos volt olyan költséghatékony és környezetbarát hulladékgyűjtő és -tároló rendszer kifejlesztése, amely jelentős műszaki vagy pénzügyi befektetés nélkül a háztartási hulladék gyűjtésére szolgáló rendszerbe integrálható, és amely lehetővé teszi az újrahasznosítható anyagok a lehető legnagyobb mennyiségben történő gyűjtését és szelektív szétválogatását.

A cél a nem újrahasznosítható hulladék mennyiségének a lehető legkisebb szintre való csökkentése.

Az egyes újrahasznosított anyagtípusok hányadáról itt talál további információkat:

Select country

Close