A veszélyes áruk biztonságos kezelése az alkalmazottak egészségvédelmével kapcsolatos egyik legfontosabb feladat a vállalatnál. A munkaadóra számos felelősség hárul. A munkaadónak meg kell határoznia a használt anyagokból és munkafolyamatokból fakadó potenciális veszélyforrásokat, és a megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tennie, hogy megvédje az embereket az egészségre kockázatos tényezőktől, illetve a környezetet az anyagokhoz kapcsolható károktól.

Ezen biztonsági intézkedések fontos része a veszélyes anyagok megfelelő tárolása, amellyel kapcsolatban az SSI SCHÄFER átfogó tanácsadói szolgáltatást képes biztosítani az összes kapcsolódó problémára vonatkozóan. A raktárrendszereink természetesen megfelelnek a legújabb technológiai szabványoknak, így biztonságos megoldást jelentek a vállalat biztonsági elképzelései számára.

 • Törvények és szabályozások (kivonat)
 • DIN EN 14470-1
 • Üzemeltetésbiztonsági rendelet
 • A gyúlékony anyagokra vonatkozó műszaki szabályozás
 • A víz kezelésére vonatkozó német törvény
 • Vízre való veszélyesség osztályai
 • Acélból készült gyűjtőeszközökre vonatkozó rendelet
 • MDT

Egész Európában általános érvényű
a biztonsági szekrények gyártására vonatkozóan.

Az elsődleges célkitűzés a gyúlékony anyagok tárolásával kapcsolatos tűzveszély minimalizálása, illetve a szekrények tartalmának védelme tűz esetén.

BetrSichV – az üzemi munkavédelemre és egészségre vonatkozó német rendelet

2003. óta van hatályban, és több európai irányelvet is egy német törvényben egyesít a meglévő szabályozások egységes rendeletbe való foglalásának céljából.

Ennek eredményei a következő rendelkezések: A VbF, a gyúlékony folyadékok tárolására és töltésére vonatkozó rendelet hatályát vesztette, a műszaki szabályozás van érvényben, amíg azt új szabályozás nem váltja fel, új felosztás lépett érvénybe a veszélyforrások osztályaira vonatkozóan, nincs szükség közzétételre, a kockázatértékelés nagyobb prioritást kapott és nagyobb lett a vállalattulajdonos felelőssége (kockázatokra vonatkozó felelősség).

TRbF 20 – A gyúlékony anyagokra vonatkozó műszaki szabályozás

A gyúlékony folyadékok biztonságos használatát szabályozza. Az L függelék 1.1 szakasza határozza meg a biztonsági szekrényeket és a különleges berendezéseket:

... a gyúlékony folyadékok zárt tárolóeszközökben való tárolására használhatók.

A víz kezelésére vonatkozó német törvény

A gyúlékony folyadékokat vagy a vízre veszélyt jelentő folyadékokat tartalmazó tárolóeszközöket megfelelő folyadékgyűjtő tálcák segítségével kell biztosítani a talajvíz védelme érdekében.

A veszélyes áruk 3 osztályba sorolhatók a vízre kockázatot jelentő veszélyesség szempontjából:

 1. Mérsékelt veszélyt jelent a vízre

 2. Veszély jelent a vízre

 3. Komoly veszélyt jelent a vízre

Stawa-R

Az acélból készült folyadékgyűjtő tálcákat a Stawa-R rendelet által megfogalmazottaknak megfelelően kell gyártani és tesztelni.

Az előző elfogadási tesztet a gyártó megfelelőségi nyilatkozata (MDT) váltja fel.

A gyártónak a tesztelést követő megfelelőségi nyilatkozata.

Példák a veszélyforrások osztályaira

A veszélyes áruk kezelésére vonatkozó német törvény 3. cikkelyének 3. paragrafusa

elfogadhatatlan tárolásnak minősíti azt az esetet, ha a veszélyes anyagokat több, mint 24 óráig tárolják védelem nélkül a munkahelyen.

A gyulladáspont (FP) meghatározása
A gyulladáspont az a hőmérséklet (normál nyomás mellett), amelyen az anyagból felszabaduló gőzök a környezeti levegővel keveredve olyan keveréket alkotnak, amely tűzforrással kapcsolatba lépve belobban.

Információkérés és konzultáció
Információkérés és konzultáció

Hívjon minket a következő számon:

(+36) 24/ 50 11 11

Segítünk Önnek!

... vagy küldhet e-mail-t is nekünk

Select country

Close